Εξοικείωση στις διαδρομές του Epidavros Triathon

Το Σάββατο 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εξοικείωση υποψήφιων αθλητών του Epidavros Triathon με τις διαδρομές του αγώνα. Δεν χρειάζεται να έχετε κάνει έγγραφη. Έλατε να δοκιμάσετε τις αγωνιστικές επιλογές για να αποφασίσετε την πιο κατάλληλη για εσάς.
Πρόγραμμα:
09:00: Συνάντηση στο 
café Aktis
09:15: Εκκίνηση ποδηλατικών διαδρομών 
SprintStandard και Endurance (ολόκληρο το Standard, το οποίο αποτελεί τον έναν από τους δύο γύρους του Endurance)
13:30: Προπονητικό κολύμπι 1000
m στην βυθισμένη πολιτεία (συνάντηση Snack Bar Αιγιαλός) Πληροφορίες για τον αγώνα: (http://why-n.gr/event/epidavros-triathlon-2018)

Leave a reply

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.