Σκοπός της WTL είναι να συμβάλει στην εξέλιξη και βελτίωση του ελληνικού τριαθλητικού ενδιαφέροντος με την δημιουργία ενός πρωταθλήματος. Ενώ οι αγώνες θα ακολουθούν την υφιστάμενη μορφή, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρώνουν επιπλέον βαθμούς βάσει της επίδοσης τους στο συγκεκριμένο αγώνα. Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχει και μια ξεχωριστή κατάταξη σε κατηγορίες (Γενική Standard – Γενική Sprint)  σύμφωνα με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει ο κάθε αθλητής. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής στις καλύτερες επιδόσεις από το σύνολο των αγώνων που έλαβε μέρος ο αθλητής, εάν είναι περισσότερες από τον Ελάχιστος αριθμός αγώνων (ΕΑΑ). Ο κάθε αγώνας δίνει διαφορετικούς πόντους ανάλογα με το Συντελεστής Βαθμολόγησης του (multiplier).

WTL Triathlon league 2024

Δικαιολογητικά Τριάθλου / Aquathlon (16 ετών και άνω)

Δείτε τη απαιτείται στο μενού “Δικαιολογητικά”

Βαθμολόγηση αγώνων

Τροποποίηση για τους αγώνες από το 2024 και μετά.

Ο 1ος αθλητής/τρια της κατάταξης κάθε απόστασης θα λαμβάνει 100 βαθμούς. Οι υπόλοιποι αθλητές/τριες θα λαμβάνουν βαθμούς ανάλογα με το κλάσμα της επίδοσης τους σε σχέση με την επίδοση του 1ου.
Κατά συνέπεια ορίζεται ένα «μέγιστο» στους βαθμούς που μπορεί να πάρει ο πρώτος αθλητής.

Παράδειγμα

1ος:                   01.02.35          100 βαθμοί

2ος:                   01:04:02          = 01.02.35 / 01.04.02 = (3755 / 3842 ) = 97,74

Οι βαθμοί για κάθε αθλητή/τρια σε κάθε αγώνα θα πολλαπλασιάζονται με το  Συντελεστή Βαθμολόγησης (multiplier) του αγώνα

Ο Συντελεστής Βαθμολόγησης (multiplier*) είναι το άθροισμα τριών συντελεστών  που προκύπτουν από την αξιολόγηση του κάθε σκέλους του αγώνα (κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος) μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές:
Ποδηλασίαhttps://www.ibpindex.com/index.php/en
Τρέξιμο: https://www.ibpindex.com/index.php/en
Κολύμβηση: Νερό (Θάλασσα 0 βαθμούς, Λίμνη-Ποτάμι 5 βαθμούς)

Οι στρογγυλοποιήσεις γίνονται μετά την εφαρμογή του Συντελεστή Βαθμολόγησης στο 2ο δεκαδικό ψηφίο (0,1,2,3,4 =0 και 5,6,7,8,9=1)  δηλαδή οι αριθμοί 38,770 -38,774 γίνονται 38,77 και οι  αριθμοί 38,775-38,779 γίνονται 38,78.

Σημαντικές Σημειώσεις

 1. Ο κάθε αθλητής για να συμμετάσχει στην WΤL Triathlon league θα πρέπει να συμμετέχει στον Ελάχιστο Αριθμό Αγώνων (ΕΑΑ)* της λίγκας.
 2. Οι αθλητές πρέπει να συμμετέχουν πάντα στην ίδια απόσταση (Sprint ή Standard)  διαφορετικά δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Overall κατάταξη της λίγκας.
 3. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής από το σύνολο των αγώνων που έλαβε μέρος. Εάν οι αγώνες που έλαβε μέρος είναι περισσότερες από τον Ελάχιστο αριθμό αγώνων (ΕΑΑ)*, θα αφαιρεθούν οι επιπλέον αγώνες με την χειρότερη επίδοση.
 4. Ο κάθε αγώνας δίνει διαφορετικούς πόντους ανάλογα με το Συντελεστής Βαθμολόγησης (multiplier).
 5. Για να υπάρχει απονομή σε κάθε αγώνα, θα πρέπει να συμπληρώνεται τριάδα, διαφορετικά θα πραγματοποιείται σύμπτυξη κατηγοριών.
  Δεν υπάρχει σύμπτυξη στις παιδικές κατηγορίες μέχρι 19 ετών, καθώς και στις ηλικιακές κατηγορίες 60-64, 65-69, +70.
 6. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.
 7. Το γεγονός ότι η βαθμολόγια ενός αθλητή συνδέεται με τη επίδοση του προηγούμενου μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βαθμολογικές ανατροπές ακόμα και στο τελευταίο αγώνα.
 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, όλοι οι αθλητές διατηρούν την κατάταξη τους.
 9. Σε περίπτωση ελλιπής εγγραφής (π.χ. απουσία αριθμού μητρώο ή ΑΜΚΑ), ο αθλητής και η ομάδα δεν βαθμολογούνται.
 10. Οι αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τον ΕΑΑ, αν και εξακολουθούν να βλέπουν την βαθμολογία τους ωστόσο δεν διεκδικήσουν θέση στην Overall κατάταξη της λίγκας.

* Ελάχιστος αριθμός αγώνων (ΕΑΑ) = ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός αγώνων που θα πρέπει να έχει συμμετάσχει ένας αθλητής για να βαθμολογηθεί στην γενική κατάταξη της ετήσιας λίγκας.

Ελάχιστος αριθμός αγώνων (ΕΑΑ)
Όταν η WTL περιλαμβάνει μέχρι τέσσερεις (4) αγώνες, ο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ) είναι ίσος με όλους τους προγραμματισμένους αγώνες και ο αθλητής δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει κάποιον αγώνα.  Δηλαδή ΕΑΑ =  WTL αγώνες

Όταν η WTL περιλαμβάνει από πέντε (5) μέχρι έξι (6) αγώνες, ο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ) είναι ένας λιγότερος από τους προγραμματισμένους αγώνες.  Δηλαδή ΕΑΑ = WTL αγώνες – 1

Όταν η WTL περιλαμβάνει επτά (7) αγώνες και άνω, ο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ) είναι δυο λιγότεροι από τους προγραμματισμένους αγώνες.  Δηλαδή ΕΑΑ = WTL αγώνες – 2

Παράδειγμα 

*Βαθμολογία Ομάδων

Η κάθε ομάδα συγκεντρώνει τους βαθμούς από την συμμετοχή όλων των αθλητών /τριών ανά αγώνα.
Το άθροισμα ΟΛΩΝ των αγώνων αποτελεί την τελική βαθμολογία των ομάδων.

Βαθμολογία / ανά αγώνα

 • Απόσταση Standard = η βαθμολόγια που δίνει ο αγώνας
 • Απόσταση Sprint = βαθμολόγια αγώνα x 2.5 (team multiplier) , π.χ. 18,6 x2.5 = 46,5
 • Ο κάθε άνδρα αθλητής =  +2 βαθμούς
 • Η κάθε γυναίκα αθλήτρια =  +5 βαθμούς
 • Ο κάθε αθλητής /τρια  ηλικίας 16-18 ετών =  +5 βαθμούς

 

Έχτρα Bonus / βαθμούς

 • Μέχρι 5 αθλητές > έχτρα 5 βαθμούς
 • Από 6 – 10 αθλητές > έχτρα 10 βαθμούς
 • Από 11 – 15 αθλητές > έχτρα 15 βαθμούς
 • Από 16 – 20 αθλητές > έχτρα 20 βαθμούς
 • Από 21 – 30 αθλητές > έχτρα 30 βαθμούς
 • +31 αθλητές > έχτρα 40 βαθμούς

 

Σημαντικές Σημειώσεις

 1. Σε περίπτωση εγγραφής ή μεταγραφής ενός αθλητή, οι βαθμοί του δεν μεταφέρονται στην ομάδα.
 2. Σε περίπτωση ελλιπής εγγραφής (π.χ. απουσία αριθμού μητρώο, ή ΑΜΚΑ), ο αθλητής και η ομάδα δεν βαθμολογούνται.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
(multiplier)

Κατατάξεις και κατηγορίες λίγκας (Standard –Sprint αγώνες)

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχουν διαφορικές κατατάξεις ανάλογα με την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι αθλητές. Οι κατατάξεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Overall: κατάταξη όλων των αθλητών βάσει της βαθμολογίας τους.
 2. WTLS (whynot triathlon Super League): περιλαμβάνεις τις 10 καλύτερες ανδρικές και 5 καλύτερες γυναικείες επιδόσεις.
 3. WTL (whynot triathlon League): περιλαμβάνεις όλες τις επιδόσεις εξαιρουμένων των αθλητών της WTLS.
 4. Ηλικιακές κατηγορίες ανά 10ετία. Για να υπάρχει κατάταξη, θα πρέπει να συμπληρώνεται τριάδα, διαφορετικά θα πραγματοποιείται σύμπτυξη κατηγοριών. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.
 5. Σύλλογοι – Ομάδες: κατάταξη όλων των συλλόγων – ομάδων βάσει της βαθμολογίας τους*.


Ανάδειξη Πρωταθλητών –
Overall Category  

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχει επιπλέον και μια ξεχωριστή κατάταξη σε κατηγορίες (Γενική Standard – Γενική Sprint) βάσει τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει ο κάθε αθλητής. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής από την συμμετοχή του στους επιμέρους αγώνες, επιλέγοντας τις καλύτερες βαθμολογούμενες επιδόσεις (εάν είναι περισσότερες από τον ΕΑΑ)
Να σημειωθεί ότι ο κάθε αγώνας δίνει διαφορετικούς πόντους ανάλογα με το Συντελεστής Βαθμολόγησης (multiplier)

 

Απονομές  

 1. WTLS (whynot triathlon Super League): Βράβευση όλων  των αθλητών (10 Ανδρών & 5 Γυναικών) ανά αγώνισμα
 2. WTL (whynot triathlon League): Βράβευση των τριών πρώτων ανά αγώνισμα ( Άνδρες / Γυναίκες )

Bαθμολογία WTL league

Kανόνες

Οι αγώνες θα διεξάγονται με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Triathlon Competition Rules 2023 ή μετέπειτα ).
Για ότι δεν προβλέπεται από τα παρακάτω και τους γενικούς κανονισμούς του αθλήματος βάση Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου και της World Triathlon Competition Rules αποφασίζει άμεσα η αγωνόδικος επιτροπή.

 

Αποστάσεις αγώνων

1. Standard (Ολυμπιακή) Απόσταση
2. Sprint Απόσταση