Σκοπός της WSLOpenWater είναι να συμβάλει στην εξέλιξη, βελτίωση και ανάπτυξη του ελληνικού κολυμβητικού ενδιαφέροντος με την δημιουργία ενός πρωταθλήματος ανοιχτής θάλασσας.
Το πρωτάθλημα απευθύνεται σε όλους τους κολυμβητές και δεν απαιτείται δελτίο συλλόγου για την συμμετοχή σε αυτό

Δικαιολογητικά κολυμβητικών

Δείτε τη απαιτείται στο μενού “Δικαιολογητικά”

Βαθμολόγηση αγώνων

Τροποποίηση για τους αγώνες από το 2024 και μετά.

Ο 1ος αθλητής/τρια της κατάταξης κάθε απόστασης θα λαμβάνει 100 βαθμούς. Οι υπόλοιποι αθλητές/τριες θα λαμβάνουν βαθμούς ανάλογα με το κλάσμα της επίδοσης τους σε σχέση με την επίδοση του 1ου.
Κατά συνέπεια ορίζεται ένα «μέγιστο» στους βαθμούς που μπορεί να πάρει ο πρώτος αθλητής.

Παράδειγμα

1ος:                   00:30:35          100 βαθμοί

2ος:                   00:31:40          = 00:30:35 / 00:31:40 = (1835 / 1900 ) = 96,58

Ο συνολικός χρόνος κάθε αθλητή θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή απόκλισης  δυσκολίας απόστασης (multiplier) δίνοντας του την βαθμολογία που συγκέντρωσε από το συγκεκριμένο αγώνα και θα προστίθεται στην βαθμολογία της λίγκας.

Για παράδειγμα, εάν στην απόσταση των 1500m, ο υδάτινος στίβος αποδειχθεί 1575m (+5%) και ένας αθλητής χρειάστηκε 30min για να τον κολυμπήσει, τότε ο χρόνος του θα πολλαπλασιαστεί με το 0,95.  Δηλαδή ο τελικός του χρόνος θα είναι: 0.95X30 = 28.5min.
Με αυτόν τρόπο μειώνεται η πιθανότητα λανθασμένης βαθμολόγησης λόγω της απόκλισης του υδάτινου στίβου από περιοχή σε περιοχή.

 • Η χρήση wetsuit προσθέτει 10% στον χρόνο του αθλητή ως πέναλτι.
 • Η τελική βαθμολόγια κάθε αθλητή διαμορφώνεται αφαιρώντας τους βαθμούς απόκλισης ως πέναλτι από το χρόνο του προηγούμενου αθλητή.
 • Οι Elite* αθλητές έχουν ξεχωριστή βαθμολογία – απονομές.

*Elite αθλητές = κολυμβητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες της αγωνιστικής κατηγορίας (ΚΟΕ) ή είχαν στο παρελθόν διακριθεί στο χώρο της κολύμβησης.

 

Σημαντικές Σημειώσεις

 1. Ο κάθε αθλητής για να συμμετάσχει στην WSL-Open Water θα πρέπει να συμμετέχει στο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ)* της λίγκας.
 2. Οι αθλητές πρέπει να συμμετέχουν πάντα στην ίδια απόσταση (1500m ή 3000m) διαφορετικά δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Overall κατάταξη της λίγκας.
 3. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής από το σύνολο των αγώνων που έλαβε μέρος. Εάν οι αγώνες που έλαβε μέρος είναι περισσότερες από τον Ελάχιστο αριθμό αγώνων (ΕΑΑ)*, θα αφαιρεθούν οι επιπλέον αγώνες με την χειρότερη επίδοση.
 4. Για να υπάρχει απονομή σε κάθε αγώνα, θα πρέπει να συμπληρώνεται τριάδα, διαφορετικά θα πραγματοποιείται σύμπτυξη κατηγοριών.
 5. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.
 6. Το γεγονός ότι η βαθμολόγια ενός αθλητή συνδέεται με τη επίδοση του προηγούμενου μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βαθμολογικές ανατροπές ακόμα και στο τελευταίο αγώνα.
 7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, όλοι οι αθλητές διατηρούν την κατάταξη τους.
 8. Οι Elite αθλητές έχουν ξεχωριστή βαθμολογία – απονομές.
 9. Σε περίπτωση ελλιπής εγγραφής (π.χ. απουσία αριθμού μητρώο ή ΑΜΚΑ), ο αθλητής και η ομάδα δεν βαθμολογούνται

* Ελάχιστος αριθμός αγώνων (ΕΑΑ) = ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός αγώνων που θα πρέπει να έχει συμμετάσχει ένας αθλητής για να βαθμολογηθεί στην γενική κατάταξη της ετήσιας λίγκας.

Ελάχιστος αριθμός αγώνων (ΕΑΑ)
Όταν η WSL περιλαμβάνει μέχρι τρεις (3) αγώνες, ο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ) είναι ίσος με όλους τους προγραμματισμένους αγώνες και ο αθλητής δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει κάποιον αγώνα.  Δηλαδή ΕΑΑ =  WSL αγώνες

Όταν η WSL περιλαμβάνει από τέσσερεις  (4) μέχρι έξι (6) αγώνες, ο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ) είναι ένας λιγότερος από τους προγραμματισμένους αγώνες.  Δηλαδή ΕΑΑ = WSL αγώνες – 1

Όταν η WSL περιλαμβάνει επτά (7) αγώνες και άνω, ο Ελάχιστος Αριθμός Αγώνων (ΕΑΑ) είναι δυο λιγότεροι από τους προγραμματισμένους αγώνες.  Δηλαδή ΕΑΑ = WSL αγώνες – 2

Παράδειγμα 

Ανάδειξη Πρωταθλητών – Overall Category

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχει επιπλέον και μια ξεχωριστή κατάταξη σε κατηγορίες (Γενική 1500m – Γενική 3000m) βάσει των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο κάθε αθλητής. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής από την συμμετοχή του στους επιμέρους αγώνες, επιλέγοντας τις καλύτερες βαθμολογούμενες επιδόσεις (εάν είναι περισσότερες από τον ΕΑΑ).      
Συνεπώς, για την WSL, θα υπάρξουν απονομές μαζί με εκείνες του τελευταίου αγώνα και θα περιλαμβάνει τις κατηγορίες γενική ανδρών και γυναικών στα αγωνίσματα της λίγκα.  Σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι διαφορετικό, θα υπάρξουν σχετικές ενημερώσεις – ανακοινώσεις.

Κατατάξεις - Απονομές

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχει κατάταξη της overall  WSL λίγκας μέχρι τo συγκεκριμένο αγώνα σε Γενική ανδρών και Γενική γυναικών.

Απονομές  

 1. WSL 1.5km: Βράβευση των τριών πρώτων της γενικής  Άνδρες / Γυναίκες
 2. WSL 3km: Βράβευση των τριών πρώτων της γενικής  Άνδρες / Γυναίκες

Βαθμολογία Ομάδων

H κάθε ομάδα συγκεντρώνει τους βαθμούς από την συμμετοχή όλων των αθλητών /τριών ανά αγώνα.
Το άθροισμα ΟΛΩΝ των αγώνων αποτελεί την τελική βαθμολογία των ομάδων.

 

Βαθμολογία / ανά αγώνα

Απόσταση 3000m = η βαθμολόγια που δίνει ο αγώνας

Απόσταση 1500m = βαθμολόγια αγώνα x 2 (team multiplier) , π.χ. 18,6 x2 = 37,2

Ο κάθε άνδρα αθλητής =  +2 βαθμούς

Η κάθε γυναίκα αθλήτρια =  +5 βαθμούς

 

Σημαντικές Σημειώσεις
1.    Σε περίπτωση εγγραφής ή μεταγραφής ενός αθλητή, οι βαθμοί του δεν μεταφέρονται στην ομάδα.

2.    Σε περίπτωση ελλιπής εγγραφής (π.χ. απουσία αριθμού μητρώο, ή ΑΜΚΑ), ο αθλητής και η ομάδα δεν βαθμολογούνται

Kανόνες

Οι αγώνες θα διεξάγονται βάσει των κανονισμών κολύμβησης της ελληνικής κολυμβητικής ομοσπονδίας (ΚΟΕ).

Bαθμολογία WSL OpenWater league