Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να  στείλετε στο  contact@why-n.gr είναι για:

  • Τρίαθλο: Ιατρική βεβαίωση.

  • Ποδηλασία / κολυμβητικά : Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον (τρέχοντος έτους) δελτίο ομάδας

  • Δρομικά : κανένα δικαιολογητικό.

  • Μountaid bike – MTB: Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον (τρέχοντος έτους) δελτίο ομάδας

Υπεύθυνες δηλώσεις αγώνων

( Μόνο για την περίπτωση χειρόγραφης εγγραφής στην γραμματεία )