Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να  στείλετε στο  contact@why-n.gr για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι:

  1. Τρίαθλο / Aquathlon: Δελτίο ΤΟΕ ή Κάρτας Υγείας + Day Pass(10€)
  2. Κολύμβηση OW: Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον δελτίο αθλητή.
  3. Κολύμβηση Πισίνα: κανένα δικαιολογητικό ( η έγκριση πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση από το ηλεκτρονικό αρχείο της ΚΟΕ).
  4. Δρομικά: κανένα δικαιολογητικό.
  5. Ποδηλασία: Ιατρική βεβαίωση ή ισχύον δελτίο αθλητή.

Υπεύθυνες δηλώσεις αγώνων

( Μόνο για την περίπτωση χειρόγραφης εγγραφής στην γραμματεία )