Δικαιολογητικά

Δηλώσεις αγώνα Porosea Action


Ιατρική βεβαίωση (με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα) και την απόδειξη πληρωμής (μόνο αν πληρώσετε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό)

Δηλώσεις αγώνα Epidavros Action


Ιατρική βεβαίωση (με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα) και την απόδειξη πληρωμής (μόνο αν πληρώσετε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό)

Δηλώσεις αγώνα Nafplio Action


Ιατρική βεβαίωση (με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα) και την απόδειξη πληρωμής (μόνο αν πληρώσετε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό)