Δικαιολογητικά

Δηλώσεις αγώνα Porosea


Ιατρική βεβαίωση (με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα) και την απόδειξη πληρωμής (μόνο αν πληρώσετε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό)

Δηλώσεις αγώνα Epidavros Action Τρίαθλο


Ιατρική βεβαίωση (με ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα) και την απόδειξη πληρωμής (μόνο αν πληρώσετε με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό)