Σκοπός της WTL είναι να συμβάλει στην εξέλιξη και βελτίωση του ελληνικού τριαθλητικού ενδιαφέροντος με την δημιουργία ενός πρωταθλήματος. Ενώ οι αγώνες θα ακολουθούν την υφιστάμενη μορφή, οι συμμετέχοντες θα συγκεντρώνουν επιπλέον βαθμούς βάσει της επίδοσης τους στο συγκεκριμένο αγώνα. Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχει και μια ξεχωριστή κατάταξη σε κατηγορίες (Γενική Standard – Γενική Sprint)  σύμφωνα με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει ο κάθε αθλητής. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής στις καλύτερες επιδόσεις από το σύνολο των αγώνων που έλαβε μέρος ο αθλητής, εάν είναι περισσότερες από τον Ελάχιστος αριθμός αγώνων (ΕΑΑ). Ο κάθε αγώνας δίνει διαφορετικούς πόντους ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του (multiplier).

Βαθμολόγηση και κατάταξη

Βαθμολόγηση αγώνων

Ο συνολικός χρόνος κάθε αθλητή θα πολλαπλασιάζεται με το βαθμό δυσκολίας (multiplier*) δίνοντας του την βαθμολογία που συγκέντρωσε από το συγκεκριμένο αγώνα και επομένως την κατάταξη του στην λίγκα. Επίσης, ο χρόνος του κάθε αθλητή εξαρτάται από την χρονική του απόκλιση σε βαθμούς από τον προηγούμενο τερματίζοντα.  Η τελική του βαθμολόγια κάθε αθλητή διαμορφώνεται αφαιρώντας τους βαθμούς απόκλισης ως πέναλτι από το χρόνο του προηγούμενου αθλητή.

Ο βαθμό δυσκολίας (multiplier*) είναι το άθροισμα τριών συντελεστών  που προκύπτουν από την αξιολόγηση του κάθε σκέλους του αγώνα (κολύμβησης, ποδηλασίας και τρεξίματος) μέσα από ηλεκτρονικές εφαρμογές:
Ποδηλασίαhttps://www.ibpindex.com/index.php/en
Τρέξιμο: https://www.ibpindex.com/index.php/en
Κολύμβηση: Νερό (Θάλασσα 0 βαθμούς, Λίμνη-Ποτάμι 5 βαθμούς), wetsuit (Ναι 0 βαθμούς, Όχι 5 βαθμούς).

Σημαντικές Σημειώσεις

 1. Ο κάθε αθλητής για να συμμετάσχει στην WΤL Triathlon league θα πρέπει να συμμετέχει στον Ελάχιστο Αριθμό Αγώνων (ΕΑΑ) της λίγκας.
 2. Οι αθλητές πρέπει να συμμετέχουν πάντα στην ίδια απόσταση (Sprint ή Standard)  διαφορετικά δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Overall κατάταξη της λίγκας.
 3. Για την Overall Βαθμολογία αφαιρείτε η χειρότερη  επίδοση (εάν και εφόσον είναι περισσότερες από τον ΕΑΑ) από το σύνολο των αγώνων που έλαβε μέρος ο αθλητής.
 4. Ο κάθε αγώνας δίνει διαφορετικούς πόντους ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του (multiplier).
 5. Για να υπάρχει απονομή, θα πρέπει να συμπληρώνεται τριάδα, διαφορετικά θα πραγματοποιείται σύμπτυξη κατηγοριών.
 6. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.
 7. Το γεγονός ότι η βαθμολόγια ενός αθλητή συνδέεται με τη επίδοση του προηγούμενου μπορεί να προκαλέσει μεγάλες βαθμολογικές ανατροπές ακόμα και στο τελευταίο αγώνα.
 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, όλοι οι αθλητές διατηρούν την κατάταξη τους.
 9. Σε περίπτωση ελλιπής εγγραφής (π.χ. απουσία αριθμού μητρώο ή ΑΜΚΑ), ο αθλητής και η ομάδα δεν βαθμολογούνται.

Κατατάξεις και κατηγορίες λίγκας (Standard –Sprint αγώνες)

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχουν διαφορικές κατατάξεις ανάλογα με την βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει οι αθλητές. Οι κατατάξεις είναι οι ακόλουθες:

 1. Overall: κατάταξη όλων των αθλητών βάσει της βαθμολογίας τους.
 2. WTLS (whynot triathlon Super League): περιλαμβάνεις τις 10 καλύτερες ανδρικές και 5 καλύτερες γυναικείες επιδόσεις.
 3. WTL (whynot triathlon League): περιλαμβάνεις όλες τις επιδόσεις εξαιρουμένων των αθλητών της WTLS.
 4. Ηλικιακές κατηγορίες ανά 10ετία. Για να υπάρχει απονομή, θα πρέπει να συμπληρώνεται τριάδα, διαφορετικά θα πραγματοποιείται σύμπτυξη κατηγοριών. Ο πρώτος της γενικής δεν μπορεί να είναι και πρώτος στην ηλικιακή του.
 5. Σύλλογοι – Ομάδες: κατάταξη όλων των συλλόγων – ομάδων βάσει της βαθμολογίας τους*.


Ανάδειξη Πρωταθλητών –
Overall Category  

Μετά το τέλος κάθε αγώνα, θα υπάρχει επιπλέον και μια ξεχωριστή κατάταξη σε κατηγορίες (Γενική Standard – Γενική Sprint) βάσει τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει ο κάθε αθλητής. Η overall βαθμολογία στο τέλος του χρόνου θα αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών που έχει συγκεντρώσει ο αθλητής από την συμμετοχή του στους επιμέρους αγώνες, επιλέγοντας τις καλύτερες βαθμολογούμενες επιδόσεις (εάν είναι περισσότερες από τον ΕΑΑ)      
Συνεπώς, για την WTL, θα υπάρχει μια τελετή απονομών μετά τον τελευταίο αγώνα και θα περιλαμβάνει τις κατηγορίες γενική ανδρών και γυναικών στα αγωνίσματα της λίγκα.  Να σημειωθεί ότι ο κάθε αγώνας δίνει διαφορετικούς πόντους ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του (multiplier).

 

*Βαθμολογία Ομάδων

Οι κάθε ομάδα συγκεντρώνει τους βαθμούς από την συμμετοχή όλων των αθλητών /τριών ανά αγώνα.
Το άθροισμα ΟΛΩΝ των αγώνων αποτελεί την τελική βαθμολογία των ομάδων.

Βαθμολογία / ανά αγώνα

 • Απόσταση Standard = η βαθμολόγια που δίνει ο αγώνας
 • Απόσταση Sprint = βαθμολόγια αγώνα x 2.5 (team multiplier) , π.χ. 18,6 x2.5 = 46,5
 • Ο κάθε άνδρα αθλητής =  +2 βαθμούς
 • Η κάθε γυναίκα αθλήτρια =  +5 βαθμούς
 • Ο κάθε αθλητής /τρια  ηλικίας 16-18 ετών =  +5 βαθμούς

 

Έχτρα Bonus / βαθμούς

 • Μέχρι 5 αθλητές > έχτρα 5 βαθμούς
 • Από 6 – 10 αθλητές > έχτρα 10 βαθμούς
 • Από 11 – 15 αθλητές > έχτρα 15 βαθμούς
 • Από 16 – 20 αθλητές > έχτρα 20 βαθμούς
 • Από 21 – 30 αθλητές > έχτρα 30 βαθμούς
 • +31 αθλητές > έχτρα 40 βαθμούς

 

Σημαντικές Σημειώσεις

 1. Σε περίπτωση εγγραφής ή μεταγραφής ενός αθλητή, οι βαθμοί του δεν μεταφέρονται στην ομάδα.
 2. Σε περίπτωση ελλιπής εγγραφής (π.χ. απουσία αριθμού μητρώο, ή ΑΜΚΑ), ο αθλητής και η ομάδα δεν βαθμολογούνται.

Bαθμολογία WTL league

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΥ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Kανόνες

Οι αγώνες θα διεξάγονται βάσει των διεθνών κανονισμών τριάθλου.

Αποστάσεις αγώνων

1. Standard (Ολυμπιακή) Απόσταση
2. Sprint Απόσταση