Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

nikos.strongylos

League ID: 3883

Points

38


Overall Rank

119 of 257

Gender Rank

DNS of 24

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS

Porosea 2022 nikos.strongylos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 nikos.strongylos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 nikos.strongylos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 nikos.strongylos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race