Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

stelios.fragos

League ID: 3851

Points

13.6


Overall Rank

229 of 257

Gender Rank

DNS of 24

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS

Porosea 2022 stelios.fragos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 stelios.fragos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 stelios.fragos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 stelios.fragos RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race