Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

apostolis.plytas

League ID: 3514

Points

29.4


Overall Rank

182 of 257

Gender Rank

DNS of 24

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS

Porosea 2022 apostolis.plytas RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 apostolis.plytas RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 apostolis.plytas RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 apostolis.plytas RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race