Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

quatrifoglio

League ID: 3281

Points

33.1


Overall Rank

160 of 257

Gender Rank

DNS of 24

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS

Porosea 2022 quatrifoglio RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 quatrifoglio RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 quatrifoglio RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 quatrifoglio RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race