Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

DIMITRIOS-ALKIS KAFOROS

League ID: 3054

Total Points

62.4


Overall Rank

46 of 165

Gender Rank

43 of 144

RANK ATHLETE TOTAL POINT EPIDAVROSNAFPLIOPOROSEA
PTSPTSPTSPTS

Epidavros Action 2021 DIMITRIOS-ALKIS KAFOROS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Nafplio Action 2021 DIMITRIOS-ALKIS KAFOROS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Porosea Action 2021 DIMITRIOS-ALKIS KAFOROS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race