Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

STOUBAS THANOS

League ID: 2017

Points

39.5


Overall Rank

110 of 257

Gender Rank

DNS of 233

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS
110DNS39.539.5

Porosea 2022 STOUBAS THANOS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 STOUBAS THANOS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 STOUBAS THANOS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 STOUBAS THANOS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race