Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

SPIRIDON PONTIKIS

League ID: 2014

Points

34.6


Overall Rank

142 of 257

Gender Rank

DNS of 233

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS
142DNS34.634.6

Porosea 2022 SPIRIDON PONTIKIS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 SPIRIDON PONTIKIS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 SPIRIDON PONTIKIS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 SPIRIDON PONTIKIS RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race