Aero

Please wait...

PERSONAL RESULTS Analysis

profile-image

KOUTSIRIMPAS ALEX

League ID: 1973

Points

39.6


Overall Rank

109 of 257

Gender Rank

DNS of 233

RANK ATHLETE POINTS POROSEAKALAMATAPLASTIRAEPIDAVROSNAFPLIO
PTSPTSPTSPTSPTS
109DNS39.639.6

Porosea 2022 KOUTSIRIMPAS ALEX RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Kalamata Action 2022 KOUTSIRIMPAS ALEX RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Lake Plastira Action 2022 KOUTSIRIMPAS ALEX RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race

Epidavros Action 2022 KOUTSIRIMPAS ALEX RESULTS Analysis

Didn't Take part in this Race