Κόστος porosea Action 2021

Αγωνίσματα / races

Never 2 late

Γραμματεία
Registration Office

12/07-27/10

29-30/10

Swim Kids 300m

15€

25€

Swim 1500m

25€

40€

Swim 3000m

25€

40€

Standard triathlon

45€

70€

Sprint triathlon

45€

70€

Super sprint triathlon

30€

50€

Kids triathlon

20€

30€

Adults Aquathlon

30€

45€

Relay Sprint triathlon

70€

100€

Relay Standard triathlon

70€

100€

City Run Kids 1500m

10€

20€

City Run 5000m

20€

30€

Race Pack Standard
(triathlon Standard + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000)

80€

X

Race Pack Sprint
(triathlon Sprint + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000)

80€

X

Race Pack Super Sprint
(triathlon Super Sprint + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000)

65€

X

Race Pack Aquathlon
(Aquathlont + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.00)

60€

X

Επισκεφτείτε την σελίδα και ενημερωθείτε για την πολιτική εκπτώσεων της whynot


See more informasion here