Κόστος Epidavros Action 2021

Αγωνίσματα / races

Never 2 late

Last minute

Γραμματεία
Registration Office

01/07-08/08

09/08-07/09

10-11/09

Swim Kids 300m

15€

20€

25€

Swim 1500m

25€

30€

40€

Swim 3000m

25€

30€

40€

Super sprint triathlon

30€

40€

50€

Sprint triathlon

45€

60€

70€

Standard triathlon

45€

60€

70€

Relay Sprint triathlon

70€

90€

100€

Relay Standard triathlon

70€

90€

100€

Adults Aquathlon

30€

35€

45€

Kids Aquathlon

20€

25€

35€

City Run Kids 1500m

10€

15€

20€

City Run 5000m

20€

25€

30€

Race Pack Standard
(triathlon Standard + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000)

80€

100€

X

Race Pack Sprint
(triathlon Sprint + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000)

80€

100€

X

Race Pack Super Sprint
(triathlon Super Sprint + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000)

65€

80€

X

Race Pack Aquathlon
(Aquathlont + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.00)

60€

75€

X

Επισκεφτείτε την σελίδα και ενημερωθείτε για την πολιτική εκπτώσεων της whynot


See more information here