Επιδαύριος δρόμος περιπάτητες

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Εκκίνηση : 08:30πμ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ 15km: Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

Αθλητές/ριες: Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 16 ετών και άνω

Περιγραφή διαδρομής