Εpidavros Triathlon 2019 – Prices

Αγωνίσματα / races

Early Bird

Running late

Never 2 late

2 late

Γραμματεία
Registration Office

04/03-7/04

8/04-30/06

01/07-08/09

09 -12/09

13-14/09

Swim Kids 300m

8€

8€

15€

20€

25€

Swim 1500m

13€

15€

20€

25€

30€

Swim 3000m

13€

15€

20€

25€

30€

Super sprint triathlon

20€

25€

30€

40€

50€

Sprint triathlon

25€

30€

40€

50€

70€

Standard triathlon

30€

30€

40€

50€

70€

Relay Sprint triathlon

40€

45€

60€

70€

90€

Relay Standard triathlon

45€

50€

60€

70€

90€

Adults Aquathlon

15€

20€

30€

35€

40€

Kids Aquathlon

10€

10€

20€

25€

35€

City Run Kids 1000m

10€

10€

15€

20€

30€

City Run 5000m

10€

12€

20€

25€

30€

Race Pack Standard
(triathlon Standard + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000 ή/or 10.000)

40€ - 53€

45€ - 57€

60€ - 80€

75€ - 100€

100€ - 130€

Race Pack Sprint
(triathlon Sprint + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000 ή/or 10.000)

35€ - 48€

40€ - 57€

60€ - 80€

75€ - 100€

100€ - 130€

Race Pack Super Sprint
(triathlon Super Sprint + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000 ή/or 10.000)

30€ - 43€

35€ - 52€

50€ - 70€

60€ - 90€

80€ - 110€

Race Pack Aquathlon
(Aquathlont + Swim: 1500 ή/or 3000
+ Run 5.000 ή/or 10.000)

25€ - 38€

30€ - 47€

40€ - 70€

50€ - 85€

70€ - 100€