Μεταφορά του POROSEA 2021

Αγαπητοί συναθλητές,

Με τα νέα δεδομένα και έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία κατοίκων, επισκεπτών και αθλητών, είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τη φετινή διοργάνωση του Porosea για της 30 – 31 Οκτωβρίου 2021.

Ευχόμαστε δύναμη και υπομονή σε εσάς και τις οικογένειες σας.