Το μετάλλιο του Επιδαύριου δρόμου 2017

Το μετάλλιο του Επιδαύριου δρόμου 2017 φιλοτεχνήθηκε από την εταιρεία Smart Solutions.

Όλοι οι συμμετέχοντες στα 5km & 15km θα πάρουν αναμνηστικό μετάλλιο